DpLC eredeti változat - original Hungarian version


Az igazság kiderítésének elkötelezve

megvitatásra kerülnek az alábbi tételek az Interneten a szabad 
művészetek és a szabad kultúra tisztelői közt. Mindenkit kérünk, hogy 
vitassuk meg ezeket e szabad fórumon írásban. A szabad kultúra nevében. 
Úgy legyen.

1. Mikor az ember gyermekkorától kezdve másol, variál azért teszi, hogy 
tapasztalatait kifejezze, ezek átdolgozása alapján műveket hoz létre. 
Ez a szabad kultúra.

2. Amikor azt mondjuk: szabad, valóban a szabadságról beszélünk, nem a 
terjesztés költségéről. Elődeink 70.000 éve e szabad másolással és 
szabad átdolgozással hozták létre és fejlesztették a szabad kultúrát.

3. Ugyanakkor a szabad kultúra nem vonatkozik kizárólag az előállítás 
hamar megtérülő költségére, hanem a terjesztésre is, mely általában 
elhanyagolható, néha pedig a természet erőire ható, az egyes példányok 
esetén gyorsan megtérülő költséggel zajlik.

4. A kultúra szabadsága azt jelenti, hogy ez a mindig önmagára épülő 
szabad kultúra nem sajátítható ki, mindannyian részesei vagyunk és a 
szabad kultúra célja, hogy eltaláljon a közönségéhez.

5. A szabad verseny elvének megfelelő idő után sem a kultúripar, sem 
senki más nem akadályozhatja a kultúra szabad terjesztését, a 
szólásszabadság a szerző joga és alapvető emberi jog.

===

6. A szabad kultúrát létrehozó szerző érdeke legelsősorban az, hogy az 
általa átdolgozással létrehozott alkotás terjedjen, azt népszerűsíteni 
tudja, másodsorban az, hogy ha a közönségnek megtetszett a 
népszerűsített forma, akkor az alkotásba befektetett szellemi munka 
esetleg más javak költségét egy alkotói életpálya fényében fedezze.

7. A felhasználók legfőbb érdeke a szerző fenti érdekével azonos, így a 
megfelelő szabályozással szabad kultúránk fenntartható egyensúlyát 
közösen kell megteremtenünk.

===

8. A szabad kultúra fenntartható egyensúlyának védelmét a korábbi kő-, 
fém- és papírkorok után az információs korban, különös tekintettel 
digitális technológiánkra az ennek megfelelő Jogi Egyezménnyel is 
tudjuk segíteni.

9. A Dante/Digitera Szabad Szerző Jogi Egyezmény a Kultúráért - 
alábbiakban Egyezmény, CC - célja a szabad kultúra szerzőinek és 
fenntartható egyensúlyának továbbá valódi szabad versenyének védelme.

10. Olyan Egyezményt alkotunk, mely a szabad kultúra évezredes 
hagyományai és az információs kor technológiájának értelemszerű alapján 
áll.

11. Olyan Egyezményt alkotunk, mely tiszteletben tartja a szerzők 
szólásszabadságát, a felhasználók számára pedig az önmagából építkező 
szabad kultúrához az alapvető emberi jogoknak megfelelő hozzájutást.

12. Az új Szerzői Jogi Egyezménnyel adjuk vissza a szerzőknek azt a 
valódi jogot, hogy a szabad verseny elvének megfelelő ideig, és csak 
addig, nyilatkozattal meghatározhassák a szabad felhasználás 
engedélyeit és ne kerüljenek jogi hátrányba a miatt. Védjük meg azt a 
jogot, hogy erre az időre létrejöhessen köztünk szerzők és felhasználók 
között ez az egyezmény. Általában ösztönözzük a szerzőket, hogy 
elődeinket követve inkább az alkotásban lévő szabad verseny kihívásain, 
sok ezer éves kulturális hagyományainkon, mint sem a kultúripar által 
hamisan kínált kényelmes rendszeren át jussanak közönségük körébe. Mert 
más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett.

S.P.G. - egyedül elődeinké a dicsőség

2009. október 31. 23:58 - 2009. november 11. 12:12

 Except public domains all content on this site: 321.hu are under
 Copyright of their writers, authors &
 Creative Commons - Attribution (BY) - ShareAlike (SA) licence
 This page is written by Szervác Attila - 2009.


Disputatio pro Libertate Culturae - refs by chron.
before Anne
anno Anne
CC Users by Country

Featured Colyleft Users

Music

Education

Business